IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I60-I69 Choroby naczyń mózgowych
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.
Nie obejmuje:
 • otępienie naczyniowe (F01.-)
 • pourazowy krwotok śródczaszkowy (S06.-)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
Obejmuje:
 • stany przebiegające z nadciśnieniem (I10 i I15.-)
I67 Inne patologie naczyniowe mózgu
Nie obejmuje:
 • następstwa wymienionych stanów (I69.8)
I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
Nie obejmuje:
 • pęknięte tętnice mózgowe (I60.7)
I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
Nie obejmuje:
 • pęknięty tętniak mózgu (I60.-)
 • wrodzony tętniak naczyń mózgowych, niepęknięty (Q28.-)
Obejmuje:
 • Przetoka tętniczo-żylna naczyń mózgowych, nabyta
 • Tętniak naczyń mózgowych BNO
I67.2 Miażdżyca tętnic mózgowych
Obejmuje:
 • Naciek miażdżycowy tętnic mózgowych
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
Nie obejmuje:
 • otępienie naczyniowe podkorowe (F01.2)
Obejmuje:
 • Choroba Binswangera
I67.4 Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5 Choroba Moyamoya
I67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
Nie obejmuje:
 • prowadzące do zawału mózgu (I63.6)
Obejmuje:
 • Nieropny zakrzep:wewnątrzczaszkowej zatoki żylnej
 • Nieropny zakrzep:żyły mózgu
I67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
I67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowych
Obejmuje:
 • Niedokrwienie mózgu (przewlekłe)
 • Ostra niewydolność naczyń mózgowych BNO
I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona