I60-I69 Choroby naczyń mózgowych

EN: Cerebrovascular diseases
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: