VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H65-H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H65 Nieropne zapalenie ucha środkowego
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (H72) w celu określenia współistniejącej perforacji błony bębenkowej.
Obejmuje:
 • z zapaleniem błony bębenkowej
H65.0 Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego
Obejmuje:
 • Ostre i podostre wysiękowe zapalenie ucha środkowego
H65.1 Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego
Nie obejmuje:
 • uraz ucha wskutek działania zmian ciśnienia (T70.0)
 • zapalenie ucha środkowego (ostre) BNO (H66.9)
Obejmuje:
 • Zapalenie ucha środkowego, ostre i podostre:alergiczne (śluzowe) (krwiste) (surowicze)
 • Zapalenie ucha środkowego, ostre i podostre:krwiste
 • Zapalenie ucha środkowego, ostre i podostre:nieropne BNO
 • Zapalenie ucha środkowego, ostre i podostre:surowiczo-śluzowe
 • Zapalenie ucha środkowego, ostre i podostre:śluzowe
H65.2 Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego
Obejmuje:
 • Przewlekły nieżyt trąbki słuchowej i jamy bębenkowej
H65.3 Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego
Nie obejmuje:
 • zrostowe zapalenie ucha środkowego (H74.1)
Obejmuje:
 • Ucho śluzowe
 • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:przesiękowe
 • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:śluzowe
 • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:wydzielnicze
H65.4 Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego
Obejmuje:
 • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:alergiczne
 • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:nieropne BNO
 • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:surowiczo-śluzowe
 • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:wysiękowe
 • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:z wysiękiem (nieropne)
H65.9 Nieropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
Obejmuje:
 • Zapalenie ucha środkowego:alergiczne
 • Zapalenie ucha środkowego:nieżytowe
 • Zapalenie ucha środkowego:przesiękowe
 • Zapalenie ucha środkowego:surowicze
 • Zapalenie ucha środkowego:surowiczo-śluzowe
 • Zapalenie ucha środkowego:śluzowe
 • Zapalenie ucha środkowego:wydzielnicze
 • Zapalenie ucha środkowego:wysiękowe
 • Zapalenie ucha środkowego:z wysiękiem (nieropne)