VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G00-G09 Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
G03 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
Nie obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowych i mózgu (G04.-)
 • zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego (G04.-)
Obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
 • zapalenie opony miękkiej wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
 • zapalenie opony pajęczej wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
 • zapalenie opony twardej wywołane przez inne i nieokreślone czynniki