V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
  • (Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.)
F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Inne:
  • (Zaburzenia charakteryzujące się występowaniem dwóch lub więcej epizodów chorobowych z wyraźnie zaburzonym nastrojem i aktywnością w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności (hipomania lub mania) lub obniżenia nastroju oraz energii i aktywności (depresja). Do zaburzeń dwubiegunowych zalicza się również nawracające epizody hipomanii lub manii.)
Nie obejmuje:
  • cyklotymia (F34.0)
  • zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny (F30.-)
Obejmuje:
  • maniakalno-depresyjna:choroba
  • maniakalno-depresyjna:psychoza
  • maniakalno-depresyjna:reakcja
F31.5 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
Inne:
  • (Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, tak jak w epizodzie ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi (F32.3) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).)