IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • ginekomastia (N62)
 • mlekotok (N64.3)
E28 Zaburzenia czynności jajników
Nie obejmuje:
 • izolowany niedobór gonadotropin (E23.0)
 • pozabiegowa niedoczynność jajników (E89.4)
E28.0 Hiperestrogenizm
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
 • Zaburzenia czynności jajników: Hiperestrogenizm
E28.1 Hiperandrogenizm
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
 • Zaburzenia czynności jajników: Hiperandrogenizm
Obejmuje:
 • Nadmierne wydzielanie androgenów pochodzenia jajnikowego
E28.2 Zespół policystycznych jajników
Obejmuje:
 • Zespół sklerotycznych jajników
 • Zespół Steina-Leventhala
E28.3 Pierwotna niewydolność jajników
Nie obejmuje:
 • czysta dysgenezja gonad (Q99.1)
 • stany związane z menopauzą i klimakterium u kobiet (N95.1)
 • zespół Turnera (Q96.-)
Obejmuje:
 • Obniżone stężenie estrogenów
 • Przedwczesna menopauza BNO
 • Zespół oporności jajników
E28.8 Inne zaburzenia czynności jajników
Obejmuje:
 • Nadczynność jajników BNO
E28.9 Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone