IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E10-E14 Cukrzyca
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
E10 Cukrzyca insulinozależna
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.])
Nie obejmuje:
 • cukrzyca:ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.-)
 • cukrzyca:noworodkowa (P70.2)
 • cukrzyca:związana z niedożywieniem (E12.-)
 • glikozuria:BNO (R81)
 • glikozuria:nerkowa (E74.8)
 • hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)
 • upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
Obejmuje:
 • cukrzyca:chwiejna
 • cukrzyca:typu I
 • cukrzyca:typu młodzieńczego
 • cukrzyca:ze skłonnością do ketozy
E11 Cukrzyca insulinoniezależna
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.])
Nie obejmuje:
 • cukrzyca:ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.-)
 • cukrzyca:noworodkowa (P70.2)
 • cukrzyca:związana z niedożywieniem (E12.-)
 • glikozuria:BNO (R81)
 • glikozuria:nerkowa (E74.8)
 • hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)
 • upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
Obejmuje:
 • cukrzyca (bez otyłości) (z otyłością):bez skłonności do ketozy
 • cukrzyca (bez otyłości) (z otyłością):osób dorosłych
 • cukrzyca (bez otyłości) (z otyłością):stabilna
 • cukrzyca (bez otyłości) (z otyłością):typu dorosłych u osób młodych [MODY]
 • cukrzyca (bez otyłości) (z otyłością):typu II
 • cukrzyca insulinoniezależna u osób młodych
E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.])
Nie obejmuje:
 • cukrzyca ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.-)
 • cukrzyca noworodkowa (P70.2)
 • glikozuria:BNO (R81)
 • glikozuria:nerkowa (E74.8)
 • hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)
 • upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
Obejmuje:
 • cukrzyca związana z niedożywieniem:insulinoniezależna
 • cukrzyca związana z niedożywieniem:insulinozależna
E13 Inne określone postacie cukrzycy
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.])
Nie obejmuje:
 • cukrzyca:ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.-)
 • cukrzyca:insulinoniezależna (E11.-)
 • cukrzyca:insulinozależna (E10.-)
 • cukrzyca:noworodkowa (P70.2)
 • cukrzyca:związana z niedożywieniem (E12.-)
 • glikozuria:BNO (R81)
 • glikozuria:nerkowa (E74.8)
 • hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)
 • upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
E14 Cukrzyca nieokreślona
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.])
Nie obejmuje:
 • cukrzyca:ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.-)
 • cukrzyca:insulinoniezależna (E11.-)
 • cukrzyca:insulinozależna (E10.-)
 • cukrzyca:noworodkowa (P70.2)
 • cukrzyca:związana z niedożywieniem (E12.-)
 • glikozuria:BNO (R81)
 • glikozuria:nerkowa (E74.8)
 • hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)
 • upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
Obejmuje:
 • cukrzyca BNO