E10 Cukrzyca insulinozależna

EN: Insulin-dependent diabetes mellitus
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • E10.0 Ze śpiączką
  EN: With coma
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • śpiączka z kwasicą ketonową lub bez kwasicy ketonowej
    EN: coma with or without ketoacidosis
   • śpiączka hiperosmolarna
    EN: hyperosmolar coma
   • śpiączka hipoglikemiczna
    EN: hypoglycaemic coma
  • Śpiączka hiperglikemiczna BNO
   EN: Hyperglycaemic coma NOS
 • E10.1 Z kwasicą ketonową
  EN: With ketoacidosis
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • kwasica
    EN: acidosis
   • kwasica ketonowa
    EN: ketoacidosis
 • E10.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E10.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E10.4 Z powikłaniami neurologicznymi
  EN: With neurological complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • amiotrofia (G73.0*)
    EN: amyotrophy (G73.0*)
   • neuropatia układu wegetatywnego (G99.0*)
    EN: autonomic neuropathy (G99.0*)
   • mononeuropatia (G59.0*)
    EN: mononeuropathy (G59.0*)
   • polineuropatia (G63.2*)
    EN: polyneuropathy (G63.2*)
    • wegetatywna (G99.0*)
     EN: autonomic (G99.0*)
 • E10.5 Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego
  EN: With peripheral circulatory complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zgorzel
    EN: gangrene
   • angiopatia obwodowa† (I79.2*)
    EN: peripheral angiopathy+ (I79.2*)
  • Cukrzycowe owrzodzenie
   EN: Diabetic ulcer
 • E10.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E10.7 Z wieloma powikłaniami
  EN: With multiple complications
 • E10.8 Z nieokreślonymi powikłaniami
  EN: With unspecified complications
 • E10.9 Bez powikłań
  EN: Without complications
Powiązane kody: