IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E00-E07 Choroby tarczycy
E05 Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza]
Nie obejmuje:
 • tyreotoksykoza noworodkowa (P72.1)
 • zapalenie tarczycy przewlekłe z przemijającą tyreotoksykozą (E06.2)
E05.0 Tyreotoksykoza z wolem rozlanym
Obejmuje:
 • Choroba Gravesa-Basedowa
 • Wole toksyczne rozlane
 • Wytrzeszcz oczu lub wole toksyczne BNO
E05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
Obejmuje:
 • Tyreotoksykoza z wolem toksycznym jednoguzkowym
E05.2 Tyreotoksykoza z wolem toksycznym wieloguzkowym
Obejmuje:
 • Toksyczne wole guzkowe BNO
E05.3 Tyreotoksykoza spowodowana przez ektopowe guzki tkanki tarczycy
E05.4 Tyreotoksykoza wywołana sztucznie
E05.5 Przełom tarczycowy
E05.8 Inne tyreotoksykozy
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:
 • Nadmierna synteza hormonu stymulującego tarczycę
E05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślona
Obejmuje:
 • Nadczynność tarczycy BNO
 • Tyreotoksyczna choroba serca (I43.8)