III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D60-D64 Niedokrwistości aplastyczne i inne
D64 Inne niedokrwistości
Nie obejmuje:
 • niedokrwistość oporna na leczenie:bez syderoblastów (D46.0)
 • niedokrwistość oporna na leczenie:BNO (D46.4)
 • niedokrwistość oporna na leczenie:z nadmiarem blastów (D46.2)
 • niedokrwistość oporna na leczenie:z syderoblastami (D46.1)
D64.0 Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
Obejmuje:
 • Niedokrwistość syderoblastyczna niedobarwliwa sprzężona z płcią
D64.1 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby.
D64.2 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana przez leki lub substancje toksyczne
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
D64.3 Inne niedokrwistości syderoblastyczne
Obejmuje:
 • Niedokrwistość syderoblastyczna:BNO
 • Niedokrwistość syderoblastyczna:wrażliwa na pirydoksynę NGI
D64.4 Wrodzona niedokrwistość dyzerytropoetyczna
Nie obejmuje:
 • choroba Di Guglielmo (C94.0)
 • zespół Blackfana-Diamonda (D61.0)
Obejmuje:
 • (Wrodzona) niedokrwistość dyshematopoetyczna
D64.8 Inne określone niedokrwistości
Obejmuje:
 • Niedokrwistość leukoerytroblastyczna
 • Rzekoma białaczka dziecięca
D64.9 Niedokrwistość, nieokreślona