III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D55-D59 Niedokrwistości hemolityczne
D56 Talasemia
D56.0 Talasemia alfa
Nie obejmuje:
 • uogólniony obrzęk płodu spowodowany chorobą hemolityczną (P56.-)
D56.1 Talasemia beta
Obejmuje:
 • Ciężka talasemia beta
 • Niedokrwistość Cooleya
 • Talasemia:pośrednia
 • Talasemia:większa
D56.2 Talasemia delta-beta
D56.3 Cecha talasemii
D56.4 Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa [HPFH]
D56.8 Inne talasemie
D56.9 Talasemia, nieokreślona
Obejmuje:
 • Niedokrwistość śródziemnomorska (z inną hemoglobinopatią)
 • Talasemia (mniejsza) (mieszana) (z inną hemoglobinopatią)