III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D50-D53 Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
D50 Niedokrwistość z niedoboru żelaza
Obejmuje:
 • niedokrwistość:asyderotyczna
 • niedokrwistość:niedobarwliwa
D50.0 Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi
Nie obejmuje:
 • ostra niedokrwistość pokrwotoczna (D62)
 • wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)
Obejmuje:
 • Niedokrwistość pokrwotoczna (przewlekła)
D50.1 Dysfagia syderopeniczna
Obejmuje:
 • Zespół Kelly’ego-Patersona
 • Zespół Plummera-Vinsona
D50.8 Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza
D50.9 Niedokrwistość z niedoboru żelaza, nieokreślona