II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje:
  • nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa) (Q85.0)
D48.6 Pierś
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Pierś
Nie obejmuje:
  • skóra piersi (D48.5)
Obejmuje:
  • Guz liściasty
  • Tkanka łączna piersi