II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje:
  • nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa) (Q85.0)
D48.0 Kości i chrząstki stawowe
Inne:
  • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Kości i chrząstki stawowe
Nie obejmuje:
  • błona maziowa (D48.1)
  • chrząstka:krtani (D38.0)
  • chrząstka:nosa (D38.5)
  • chrząstka:ucha (D48.1)
  • tkanka łączna powieki (D48.1)