II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D30 Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
D30.0 Nerka
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Nerka
Nie obejmuje:
 • kielichy nerkowe (D30.1)
 • miedniczka nerkowa (D30.1)
D30.1 Miedniczka nerkowa
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Miedniczka nerkowa
D30.2 Moczowód
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Moczowód
Nie obejmuje:
 • ujście moczowodu do pęcherza moczowego (D30.3)
D30.3 Pęcherz moczowy
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Pęcherz moczowy
Obejmuje:
 • Ujście:moczowodu do pęcherza moczowego
 • Ujście:wewnętrzne cewki moczowej
D30.4 Cewka moczowa
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Cewka moczowa
Nie obejmuje:
 • ujście wewnętrzne cewki moczowej (D30.3)
D30.7 Inne narządy układu moczowego
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Inne narządy układu moczowego
Obejmuje:
 • Gruczoły cewki moczowej
D30.9 Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
Obejmuje:
 • Układ moczowy BNO