II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D28 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
Obejmuje:
 • polip gruczolakowaty
 • skóra żeńskich narządów płciowych
D28.0 Srom
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Srom
D28.1 Pochwa
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Pochwa
D28.2 Jajowody i więzadła macicy
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Jajowody i więzadła macicy
Obejmuje:
 • Trąbka Fallopia
 • Więzadło (obłe) (szerokie) macicy
D28.7 Inne określone żeńskie narządy płciowe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Inne określone żeńskie narządy płciowe
D28.9 Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone