II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D26 Inne nowotwory niezłośliwe macicy
D26.0 Szyjka macicy
Inne:
  • Inny nowotwór niezłośliwy: Szyjka macicy
D26.1 Trzon macicy
Inne:
  • Inny nowotwór niezłośliwy: Trzon macicy
D26.7 Inne części macicy
Inne:
  • Inny nowotwór niezłośliwy: Inne części macicy
D26.9 Macica, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
  • Inny nowotwór niezłośliwy: Macica, umiejscowienie nieokreślone