II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D15 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Nie obejmuje:
  • mezotelium (D19.-)
D15.0 Grasica
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Grasica
D15.1 Serce
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Serce
Nie obejmuje:
  • duże naczynia (D21.3)
D15.2 Śródpiersie
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Śródpiersie
D15.7 Inne określone narządy klatki piersiowej
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Inne określone narządy klatki piersiowej
D15.9 Nieokreślony narząd klatki piersiowej
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Nieokreślony narząd klatki piersiowej