II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
 • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
 • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C81 Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M965-M966 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C81.0 Przewaga limfocytów
Inne:
 • Ziarnica złośliwa: Przewaga limfocytów
Obejmuje:
 • Przewaga limfocytów i histiocytów
C81.1 Stwardnienie guzkowe
Inne:
 • Ziarnica złośliwa: Stwardnienie guzkowe
C81.2 Postać mieszanokomórkowa
Inne:
 • Ziarnica złośliwa: Postać mieszanokomórkowa
C81.3 Zanik limfocytów
Inne:
 • Ziarnica złośliwa: Zanik limfocytów
C81.7 Inna postać ziarnicy złośliwej
Inne:
 • Ziarnica złośliwa: Inna postać ziarnicy złośliwej
C81.9 Ziarnica złośliwa, nieokreślona
Inne:
 • Ziarnica złośliwa: Ziarnica złośliwa, nieokreślona