II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C00-C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
C69-C72 Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C71 Nowotwór złośliwy mózgu
Nie obejmuje:
 • nerwy czaszkowe (C72.2-C72.5)
 • tkanka pozagałkowa (C69.6)
C71.0 Mózg z wyjątkiem płatów i komór
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Mózg z wyjątkiem płatów i komór
Obejmuje:
 • Struktury nadnamiotowe BNO
C71.1 Płat czołowy
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Płat czołowy
C71.2 Płat skroniowy
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Płat skroniowy
C71.3 Płat ciemieniowy
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Płat ciemieniowy
C71.4 Płat potyliczny
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Płat potyliczny
C71.5 Komory mózgowe
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Komory mózgowe
Nie obejmuje:
 • komora czwarta (C71.7)
C71.6 Móżdżek
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Móżdżek
C71.7 Pień mózgu
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Pień mózgu
Obejmuje:
 • Komora czwarta
 • Struktury podnamiotowe BNO
C71.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu
 • [Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
C71.9 Mózg, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Mózg, umiejscowienie nieokreślone