II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C00-C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
C50-C50 Nowotwór złośliwy piersi
C50 Nowotwór złośliwy piersi
Nie obejmuje:
 • skóra piersi (C43.5)
Obejmuje:
 • tkanka łączna piersi
C50.0 Brodawka i otoczka brodawki sutkowej
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Brodawka i otoczka brodawki sutkowej
C50.1 Centralna część piersi
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Centralna część piersi
C50.2 Kwadrant górny wewnętrzny piersi
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Kwadrant górny wewnętrzny piersi
C50.3 Kwadrant dolny wewnętrzny piersi
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Kwadrant dolny wewnętrzny piersi
C50.4 Kwadrant górny zewnętrzny piersi
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Kwadrant górny zewnętrzny piersi
C50.5 Kwadrant dolny zewnętrzny piersi
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Kwadrant dolny zewnętrzny piersi
C50.6 Część pachowa piersi
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Część pachowa piersi
C50.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie piersi
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie piersi
 • [Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
C50.9 Pierś, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Pierś, umiejscowienie nieokreślone