99 Inne zabiegi nieoperacyjne
99.9 Inne różne zabiegi
99.99 Pozostałe procedury
99.991 Terapia pijawkowa
99.992 Podanie doustne tyreostatyków
99.993 Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
99.994 Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie
99.9950 Kapilaroskopia
99.9951 Pedobarografia
99.9953 Dermatoskopia
99.9954 Wideodermatoskopia
99.9955 Próby nadprogowe
99.9956 Test pochyleniowy - Tilt test
99.9957 Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
99.9958 Badanie antygenów zgodności tkankowej w celu typowania spokrewnionych dawców szpiku lub spokrewnionych żywych dawców wątroby lub nerki
99.9959 Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie zestawu typu "PORT" wraz z cewnikiem umieszczonym w żyle centralnej
99.9960 Próby kaloryczne
99.9970 Gustometria swoista
99.9971 Elektrogustometria
99.9975 Olfaktometria podmuchowa
99.9976 Psychofizyczny test identyfikacji zapachów
99.9977 Badanie węchu zestawem markerów
99.999 Pozostałe procedury - inne
99.99900 Odsysanie górnych dróg oddechowych
99.99901 Odsysanie - inne
99.99902 Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
99.99903 Uzyskanie centralnego dostępu dożylnego
99.99904 Uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
99.99905 Uzyskanie dostępu dotętniczego
99.99906 Uzyskanie dostępu doszpikowego
99.99907 Pomiar stężenia methemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej
99.99908 Pomiar stężenia karboksyhemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej
99.99909 Pomiar stężenia glukozy w arterializowanej krwi włośniczkowej
99.99910 Bezprzyrządowe udrożnienie górnych dróg oddechowych
99.99911 Konikopunkcja