85 Operacje w zakresie piersi
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii