81 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie stawów
81.6 Inne procedury na kręgosłupie
Uwagi:
 • Uwaga: liczba kręgów
 • Kręgosłup składa się z 25 kręgów ułożonych w następującej kolejności:
 • szyjne: C1 (atlas), C2 (obrotnik), C3, C4, C5, C6, C7
 • piersiowe: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12
 • lędźwiowe I krzyżowe: L1, L2, L3, L4, L5, S1
 • Osoby kodujące powinny sprawozdać tylko jeden kod z serii 81.62, 81.63 lub 81.64, aby wskazać ogólną liczbę połączonych kręgów u pacjenta.
 • Zakoduj także poziom i dojście z jakiego wykonano operację spondylodezy pierwotnej lub wtórnej (81.00-81.08, 81.30-81.39)
81.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów
81.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów
81.64 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów
81.65 Wertebroplastyka
Nie obejmuje:
 • kyfoplastyka (81.66)
Uwagi:
 • Wstrzyknięcie substancji wypełniającej przestrzenie kostne (cement)(polimetylometakrylan) (PMMA) do uszkodzonego chorobą lub urazem trzonu kręgu
81.66 Kyfoplastyka
Nie obejmuje:
 • wertebroplastyka (81.65)
Uwagi:
 • Wprowadzenie rozprężającego się balona lub innego urządzenia do wytworzenia jamy w trzonie kręgu, w celu częściowego odtworzenia trzonu (w wymiarze pionowym), w przypadku złamania kompresyjnego trzonu uszkodzonego chorobą lub urazem, poprzedzające wstrzyknięcie wypełniacza (cement)(polimetylometakrylan) (PMMA)
81.67 Przezskórna plastyka kręgosłupa