77 Nacięcie, wycięcie i rozdzielenie innych kości
Nie obejmuje:
 • Laminektomia odbarczająca (03.09)
 • Operacja obejmująca: Zatoki nosa (22.00-22.9)
 • Operacja obejmująca: Ucho środkowe (19.0-19.55)
 • Operacja obejmująca: Kości i stawy twarzy (76.01-76.99)
 • Operacja obejmująca: Struktury stawowe (80.00-81.99)
 • Operacja obejmująca: Ucho środkowe/wewnętrzne (19.9-20.99)
 • Operacja obejmująca: Kości nosa (21.00-21.99)
 • Operacja obejmująca: Czaszka (01.01-02.99)
77.0 Wycięcie martwaka
77.1 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia
Nie obejmuje:
 • Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony (41.31, 41.91)
 • Usunięcie mechanicznych implantów z kości (78.60-78.69)
Uwagi:
 • Ponowne otwarcie miejsca osteotomii
77.2 Osteotomia klinowa
Nie obejmuje:
 • Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia (77.51)
77.3 Inne rozdzielenie kości
Nie obejmuje:
 • Operacje płodu ułatwiające poród (73.8)
 • Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego (03.01-03.09)
 • Przecięcie kości łonowych - pomoc przy porodzie (73.94)
 • Przecięcie mostka jako element operacji torakochirurgicznej - pomiń kod
Uwagi:
 • Osteoartrotomia
77.4 Biopsja kości
77.5 Wycięcie kaletki z korekcją palucha koślawego i zniekształceń innych palców
77.6 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości
Nie obejmuje:
 • Biopsja kości (77.40-77.49)
 • Oczyszczenie otwartego złożonego złamania (79.60-79.69)
77.7 Wycięcie kości do przeszczepu
77.8 Inne częściowe wycięcie kości
Nie obejmuje:
 • Amputacja (84.00-84.19, 84.91)
 • Wycięcie stawu (80.90-80.99)
 • Wycięcie końców kości związane z: usztywnieniem stawu (81.00-81.29)
 • Wycięcie końców kości związane z: artroplastyką (81.31-81.87)
 • Wycięcie chrząstki (80.5-80.6, 80.80-80.99)
 • Wycięcie głowy kości udowej z równoczesnym zaprotezowaniem (00.70-00.73, 81.51-81.53)
 • Częściowa laminektomia (03.01-03.09)
 • Wycięcie kości przy paluchu koślawym (77.51-77.59)
 • Częściowa amputacja - palec u ręki (84.01)
 • Częściowa amputacja - kciuk (84.02)
 • Częściowa amputacja - palec u nogi (84.11)
 • wycięcie żeber związane z operacją klatki piersiowej - pomiń kod
 • taki zabieg towarzyszący innej opieracji - pomiń kod
77.9 Całkowite wycięcie kości
Nie obejmuje:
 • Amputacja kończyny górnej/dolnej (84.00-84.19, 84.91)
 • Taki zabieg towarzyszący innej operacji - pomiń kod