04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych
04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w jaskrze - inne (12.79)
 • Sympatektomia, ganglionektomia (05.21-05.29)
04.01 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
Nie obejmuje:
 • Ten zabieg wykonany metodą radiochirurgii stereotaktycznej (92.30 – 92.39)
Uwagi:
 • Przecięcie nerwu słuchowego przez dół środkowy czaszki
04.02 Przecięcie nerwu trójdzielnego
04.03 Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
Nie obejmuje:
 • Rozdzielenie nerwu językowo-gardłowego (29.92)
 • Rozdzielenie nerwu krtaniowego (31.91)
 • Odnerwienie nadnercza (07.42)
 • Zniszczenie nerwu przeponowego dla zapadnięcia płuca (33.31)
 • Wagotomia (44.00-44.03)
04.04 Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04.06 Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
Nie obejmuje:
 • Sympatektomia lub ganglionektomia (05.21-05.29)
04.07 Inne wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych
Nie obejmuje:
 • Zamknięta biopsja nerwu czaszkowego/obwodowego lub zwoju (04.11)
 • Otwarta biopsja nerwu czaszkowego /obwodowego/zwoju (04.12)