00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych
00.61 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmózgowych (zewnątrzczaszkowych)
Nie obejmuje:
  • Angioplastyka lub aterektomia innych naczyń nie wieńcowych (39.50)
  • Udrożnienie naczynia mózgowego metodą otwartą (38.01-38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew czynnika przeciwzakrzepowego (99.10)
  • Zakoduj także każde: Liczba wprowadzonych stentów naczyniowych (00.45-00.48)
  • Zakoduj także każde: Liczba naczyń poddanych terapii (00.40-00.43)
  • Zakoduj także każde: Przezskórne wprowadzenie stentu (ów) do tętnicy szyjnej (00.63)
  • Zakoduj także każde: Przezskórne wprowadzenie stentu (ów) do innej tętnicy przedmózgowej (00.64)