00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe
Uwagi:
 • Uwaga: Niniejsze kody można stosować tak do naczyń wieńcowych jak i obwodowych. Kody te służą do stosowania w połączeniu z innymi kodami procedur leczniczych w celu dostarczenia informacji o liczbie naczyń na ilu została wykonana (jednoczasowo) dana procedura lub liczbie wszczepionych stentów. Zależnie od potrzeb zakoduj liczbę operowanych naczyń (00.40-00.43), i liczbę wszczepionych stentów (00.45-00.48).
 • Zakoduj także: Angioplastykę lub aterektomią (00.61-00.62, 00.66, 39.50)
 • Zakoduj także: Endarterektomia (38.10-38.18)
 • Zakoduj także: Wszczepienie stentu naczyniowego (00.55, 00.63-00.65, 36.06-36.07, 39.90)
 • Zakoduj także: Inne usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej (36.09)
00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu
Nie obejmuje:
 • Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
 • Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29)
00.41 Zabieg na dwóch naczyniach
Nie obejmuje:
 • Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
 • Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29)
00.42 Zabieg na trzech naczyniach
Nie obejmuje:
 • Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
 • Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29)
00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach
Nie obejmuje:
 • Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
 • Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29)
00.44 Zabieg na rozwidleniu naczyń
Uwagi:
 • Uwaga: Kod służy do identyfikacji rozdwojenia naczynia, nie wskazuje użycia konkretnego stentu
 • Użyj kodu jednorazowo dla zabiegu, niezależnie od liczby rozdwojeń
00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego
00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych
00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych
00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych
00.49 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych