O26.5 Zespół niedociśnienia u ciężarnej

EN: Maternal hypotension syndrome
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Zespół niedociśnienia w pozycji leżącej
    EN: Supine hypotensive syndrome
Powiązane kody: