Powiązane kody:
 • S36.8 Uraz innych narządów jamy brzusznej
  EN: Injury of other intra-abdominal organs
  • Otrzewna
   EN: Peritoneum
  • Przestrzeń zaotrzewnowa
   EN: Retroperitoneum
 • D17.7 Tłuszczak o innym umiejscowieniu
  EN: Benign lipomatous neoplasm of other sites
  • Otrzewna
   EN: Peritoneum
  • Przestrzeń zaotrzewnowa
   EN: Retroperitoneum
 • D20.1 Otrzewna
  EN: Peritoneum
 • D48.4 Otrzewna
  EN: Peritoneum
 • K65.0 Ostre zapalenie otrzewnej
  EN: Acute peritonitis
  • Ropień:
   EN: Abscess (of):
   • brzuszno-miedniczny
    EN: abdominopelvic
   • krezkowy
    EN: mesenteric
   • sieci
    EN: omentum
   • otrzewnej
    EN: peritoneum
   • zakątniczy
    EN: retrocaecal
   • zaotrzewnowy
    EN: retroperitoneal
   • podprzeponowy
    EN: subdiaphragmatic
   • podwątrobowy
    EN: subphrenic
  • Zapalenie otrzewnej (ostre):
   EN: Peritonitis (acute):
   • uogólnione
    EN: generalized
   • miednicy u mężczyzn
    EN: pelvic, male
   • podprzeponowe
    EN: subphrenic
   • ropne
    EN: suppurative
 • K57.2 Choroba uchyłkowa jelita grubego z perforacją i ropniem
  EN: Diverticular disease of large intestine with perforation and abscess
  • Choroba uchyłkowa okrężnicy z zapaleniem otrzewnej
   EN: Diverticular disease of colon with peritonitis
 • K57.8 Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita z perforacją i ropniem
  EN: Diverticular disease of intestine, part unspecified, with perforation and abscess
  • Choroba uchyłkowa jelita BNO z zapaleniem otrzewnej
   EN: Diverticular disease of intestine NOS with peritonitis
 • K57.0 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z perforacją i ropniem
  EN: Diverticular disease of small intestine with perforation and abscess
  • Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z zapaleniem otrzewnej
   EN: Diverticular disease of small intestine with peritonitis
 • K35.9 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
  EN: Acute appendicitis, unspecified
  • Ostre zapalenie żołądka z zapaleniem otrzewnej, ograniczone lub BNO
   EN: Acute appendicitis with peritonitis, localized or NOS
  • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego bez:
   EN: Acute appendicitis without:
   • uogólnionego zapalenia otrzewnej
    EN: generalized peritonitis
   • perforacji
    EN: perforation
   • ropnia otrzewnej
    EN: peritoneal abscess
   • pęknięcia
    EN: rupture
 • O85 Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione
  EN: Puerperal sepsis
  • Zapalenie błony śluzowej macicy
   EN: Puerperal endometritis
  • Gorączka
   EN: Puerperal fever
  • Zapalenie otrzewnej
   EN: Puerperal peritonitis
  • Posocznica
   EN: Puerperal septicaemia