Powiązane kody:
 • E41 Wyniszczenie z niedożywienia
  EN: Nutritional marasmus
  • Ciężkie niedożywienie z wyniszczeniem
   EN: Severe malnutrition with marasmus
 • E41 Wyniszczenie z niedożywienia
  EN: Nutritional marasmus
  • Ciężkie niedożywienie z wyniszczeniem
   EN: Severe malnutrition with marasmus
 • B22.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
  EN: HIV disease resulting in wasting syndrome
  • Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest brak prawidłowego rozwoju i wzrostu
   EN: HIV disease resulting in failure to thrive
  • Zespół wyniszczenia
   EN: Slim disease
 • C80 Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
  EN: Malignant neoplasm without specification of site
  • Nowotwór złośliwy
   EN: Cancer
  • Rak
   EN: Carcinoma
  • Rakowatość
   EN: Carcinomatosis
  • Uogólniony:
   EN: Generalized:
   • nowotwór złośliwy
    EN: cancer
   • proces złośliwy
    EN: malignancy
  • Rak mnogi
   EN: Multiple cancer
  • Wyniszczenie nowotworowe
   EN: Malignant cachexia
  • Umiejscowienie pierwotne nieznane
   EN: Primary site unknown
 • E23.0 Niedoczynność przysadki
  EN: Hypopituitarism
  • Eunuchoidyzm hipogonadotropowy
   EN: Fertile eunuch syndrome
  • Hipogonadyzm hipogonadotropowy
   EN: Hypogonadotropic hypogonadism
  • Idiopatyczny niedobór hormonu wzrostu
   EN: Idiopathic growth hormone deficiency
  • Izolowany niedobór:
   EN: Isolated deficiency of:
   • gonadotropiny
    EN: gonadotropin
   • hormonu wzrostu
    EN: growth hormone
   • hormonu przysadki
    EN: pituitary hormone
  • Zespół Kallmanna
   EN: Kallmann's syndrome
  • Karłowatość typu Loraina-Léviego
   EN: Lorain-Levi short stature
  • Martwica przysadki (poporodowa)
   EN: Necrosis of pituitary gland (postpartum)
  • Uogólniony niedobór hormonów przysadki
   EN: Panhypopituitarism
  • Przysadkowe wyniszczenie
   EN: Pituitary cachexia
  • Przysadkowa niewydolność BNO
   EN: Pituitary insufficiency NOS
  • Przysadkowy niski wzrost
   EN: Pituitary short stature
  • Zespół Sheehana
   EN: Sheehan's syndrome
  • Choroba Simmondsa
   EN: Simmonds' disease
 • R64 Wyniszczenie [kacheksja]
  EN: Cachexia
 • E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem
  EN: Marasmic kwashiorkor
  • Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne [jak w E43]:
   EN: Severe protein-energy malnutrition [as in E43]:
   • postać pośrednia
    EN: intermediate form
   • z oznakami zarówno kwashiorkoru, jak i wyniszczenia
    EN: with signs of both kwashiorkor and marasmus
 • E40 Kwashiorkor
  EN: Kwashiorkor
 • O03.3 Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
  EN: Incomplete, with other and unspecified complications
  • Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9
   EN: With conditions in O08.3-O08.9
 • O03.2 Niezupełne, powikłane zatorem
  EN: Incomplete, complicated by embolism
  • Ze stanami z kategorii O08.2
   EN: With conditions in O08.2