Powiązane kody:
 • E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem
  EN: Marasmic kwashiorkor
  • Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne [jak w E43]:
   EN: Severe protein-energy malnutrition [as in E43]:
   • postać pośrednia
    EN: intermediate form
   • z oznakami zarówno kwashiorkoru, jak i wyniszczenia
    EN: with signs of both kwashiorkor and marasmus