A20-A28 Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

EN: Certain zoonotic bacterial diseases
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: