XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z30-Z39 Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem
Z35 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka
Z35.0 Nadzór nad ciążą z niepłodnością w wywiadzie
Z35.1 Nadzór nad ciążą z poronieniami w wywiadzie
Nie obejmuje:
 • poronienia nawykowe:bez aktualnej ciąży (N96)
 • poronienia nawykowe:opieka w czasie ciąży (O26.2)
Obejmuje:
 • Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:zaśniadzie groniastym
 • Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:zaśniadzie pęcherzykowym
Z35.2 Nadzór nad ciążą z innymi informacjami obciążającymi wywiad położniczy
Obejmuje:
 • Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:stanach sklasyfikowanych w kategoriach O10-O92
 • Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:urodzeniu martwym
 • Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:zgonie noworodka
Z35.3 Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o niedostatecznej opiece przedporodowej
Obejmuje:
 • Ciąża:ukrywana
 • Ciąża:utajona
Z35.4 Nadzór nad ciążą wieloródek po dużej liczbie przebytych porodów
Nie obejmuje:
 • wieloródki niebędące aktualnie w ciąży (Z64.1)
Z35.5 Nadzór nad pierwszą ciążą u kobiety w starszym wieku
Z35.6 Nadzór nad pierwszą ciążą u kobiety w bardzo młodym wieku
Z35.7 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka z powodu problemów socjalnych
Z35.8 Nadzór nad inną ciążą wysokiego ryzyka
Z35.9 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka, nieokreśloną