XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
Y35-Y36 Uznana interwencja prawna i działania wojenne
Y36 Działania wojenne
Inne:
 • (Urazy wskutek działań wojennych powstałe po ich zakończeniu należy sklasyfikować przy użyciu kategorii Y36.8.)
Obejmuje:
 • urazy personelu wojskowego i osób cywilnych spowodowane działaniami wojennymi i powstańczymi
Y36.0 Działania wojenne z wybuchem broni marynarki wojennej
Obejmuje:
 • Ładunek głębinowy
 • Mina BNO na morzu lub w porcie
 • Mina morska
 • Pocisk artylerii morskiej
 • Torpeda
 • Wybuch podwodny
Y36.1 Działania wojenne ze zniszczeniem jednostki latającej
Obejmuje:
 • Samolot:spłonięcie
 • Samolot:wybuch
 • Samolot:zestrzelenie
 • Zmiażdżenie przez spadający samolot
Y36.2 Działania wojenne, uraz spowodowany innymi pociskami i odłamkami
Obejmuje:
 • Mina BNO w tracie działań wojennych
 • Odłamki:bomby w tracie działań wojennych
 • Odłamki:granatu w tracie działań wojennych
 • Odłamki:miny w tracie działań wojennych
 • Odłamki:pocisku artyleryjskiego w tracie działań wojennych
 • Odłamki:pocisku kierowanego w tracie działań wojennych
 • Odłamki:pocisku w tracie działań wojennych
 • Odłamki:rakiety w tracie działań wojennych
 • Odłamki:szrapnela w tracie działań wojennych
 • Przypadkowy wybuch:amunicji używanej w czasie wojny w trakcie działań wojennych
 • Przypadkowy wybuch:własnej broni w trakcie działań wojennych
 • Wybuch bomby przeciwko celom żywym (odłamki) w trakcie działań wojennych
 • Wybuch:pocisku artyleryjskiego w trakcie działań wojennych
 • Wybuch:pocisku moździerzowego w trakcie działań wojennych
 • Wybuch:trzonu zamkowego w trakcie działań wojennych
 • Wybuch:zamka armatniego w trakcie działań wojennych
Y36.3 Działania wojenne, uraz spowodowany przez ogień, pożary i gorące substancje
Obejmuje:
 • Bomba benzynowa
 • Duszenie będące wynikiem ognia wywołanego bezpośrednio przez środki zapalające bądź pośrednio przez broń konwencjonalną
 • Inny uraz będące wynikiem ognia wywołanego bezpośrednio przez środki zapalające bądź pośrednio przez broń konwencjonalną
 • Oparzenie będące wynikiem ognia wywołanego bezpośrednio przez środki zapalające bądź pośrednio przez broń konwencjonalną
Y36.4 Działania wojenne, uraz spowodowany postrzałem i innymi formami walki konwencjonalnej
Obejmuje:
 • Pocisk:gumowy (karabinowy)
 • Pocisk:karabinka
 • Pocisk:karabinowy
 • Pocisk:karabinu maszynowego
 • Pocisk:pistoletowy
 • Rany od bagnetu
 • Rany wojenne
 • Śruciny (pocisku strzelby)
 • Utonięcie w czasie działań wojennych BNO
Y36.5 Działania wojenne z użyciem broni atomowej
Obejmuje:
 • Ekspozycja na promieniowanie jonizujące broni atomowej
 • Inne bezpośrednie i pośrednie skutki użycia broni atomowej
 • Skutek gorąca
 • Skutki kuli ognistej
 • Skutki wybuchu
Y36.6 Działania wojenne z użyciem broni biologicznej
Y36.7 Działania wojenne z użyciem broni chemicznej i innych rodzajów broni niekonwencjonalnej
Obejmuje:
 • Broń laserowa
 • Gazy, dymy i środki chemiczne
Y36.8 Urazy wskutek działań wojennych powstałe po ich zakończeniu
Obejmuje:
 • Urazy wskutek działań wojennych i sklasyfikowane w kategoriach Y36.0-Y36.7 lub Y36.9, lecz powstałe po ich zakończeniu
 • Urazy wskutek wybuchów bomb i min rozmieszczonych w czasie wojny, jeśli wybuch wystąpił po zakończeniu działań wojennych
Y36.9 Działania wojenne, nieokreślone