XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T90-T98 Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • (Tych kategorii należy używać do określenia stanów objętych kategoriami S00-S99 i T00-T88 jako przyczyny następstw, które same sklasyfikowane są gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu ostrego urazu.)
T93 Następstwa urazów kończyny dolnej
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S71.-, S81.-, S91.- oraz T13.1
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S72.-
T93.2 Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S82.-, S92.- oraz T12
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S73.-, S83.-, S93.- oraz T13.2
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S74.-, S84.-, S94.- oraz T13.3
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S76.-, S86.-, S96.- oraz T13.5
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S77-S78, S87-S88, S97-S98 oraz T13.6
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 oraz T13.8
T93.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S79.9, S89.9, S99.9 oraz T13.9