XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T36-T50 Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Nie obejmuje:
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:nefropatia (N14.0-N14.2)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:nieokreślony, niekorzystny skutek działania leku (T88.7)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:poaspirynowe zapalenie błony śluzowej żołądka (K29.-)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zaburzenia dotyczące krwi (D50-D76)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zapalenie skóry:kontaktowe (L23-L25)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zapalenie skóry:spowodowane zażytymi substancjami (L27.-)
 • intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10-F19)
 • nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
 • patologiczne zatrucie lekiem (F10-F19)
 • reakcja na lek lub zatrucie u płodu i noworodka (P00-P96)
Obejmuje:
 • pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji
 • przedawkowanie tych substancji
T47 Zatrucie środkami działającymi głównie na układ pokarmowy
T47.0 Zatrucie antagonistami receptorów histaminowych H (2)
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie antagonistami receptorów histaminowych H (2)
T47.1 Zatrucie innymi lekami alkalizującymi i przeciwdziałającymi wydzielaniu soku żołądkowego
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie innymi lekami alkalizującymi i przeciwdziałającymi wydzielaniu soku żołądkowego
T47.2 Zatrucie lekami przeczyszczającymi drażniącymi
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie lekami przeczyszczającymi drażniącymi
T47.3 Zatrucie lekami przeczyszczającymi solnymi i osmotycznymi
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie lekami przeczyszczającymi solnymi i osmotycznymi
T47.4 Zatrucie innymi środki przeczyszczającymi
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie innymi środki przeczyszczającymi
Obejmuje:
 • Zatrucie lekami stosowanymi w atonii jelit
T47.5 Zatrucie środkami ułatwiającymi trawienie
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie środkami ułatwiającymi trawienie
T47.6 Zatrucie lekami przeciwbiegunkowymi
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie lekami przeciwbiegunkowymi
Nie obejmuje:
 • zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo i innymi lekami przeciwzakaźnymi (T36-T37)
T47.7 Zatrucie środkami wymiotnymi
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie środkami wymiotnymi
T47.8 Zatrucie innymi środkami działającymi głównie na układ pokarmowy
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie innymi środkami działającymi głównie na układ pokarmowy
T47.9 Zatrucie środkiem działającym głównie na układ pokarmowy, nieokreślonym
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie środkiem działającym głównie na układ pokarmowy, nieokreślonym