XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T36-T50 Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Nie obejmuje:
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:nefropatia (N14.0-N14.2)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:nieokreślony, niekorzystny skutek działania leku (T88.7)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:poaspirynowe zapalenie błony śluzowej żołądka (K29.-)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zaburzenia dotyczące krwi (D50-D76)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zapalenie skóry:kontaktowe (L23-L25)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zapalenie skóry:spowodowane zażytymi substancjami (L27.-)
 • intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10-F19)
 • nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
 • patologiczne zatrucie lekiem (F10-F19)
 • reakcja na lek lub zatrucie u płodu i noworodka (P00-P96)
Obejmuje:
 • pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji
 • przedawkowanie tych substancji
T36 Zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo
Nie obejmuje:
 • zatrucie antybiotykami:przeciwnowotworowymi (T45.1)
 • zatrucie antybiotykami:stosowanymi miejscowo do:oka (T49.5)
 • zatrucie antybiotykami:stosowanymi miejscowo do:ucha, nosa i gardła (T49.6)
 • zatrucie antybiotykami:stosowanymi miejscowo NGI (T49.0)
T36.1 Zatrucie cefalosporynami i innymi antybiotykami beta-laktamowymi
Inne:
 • Zatrucie: Zatrucie cefalosporynami i innymi antybiotykami beta-laktamowymi