XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T08-T14 Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała
Nie obejmuje:
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)
T14 Uraz nieokreślonej okolicy ciała
Nie obejmuje:
 • urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T07)
T14.5 Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) nieokreślonej okolicy ciała
Nie obejmuje:
 • liczne urazy naczyń krwionośnych BNO (T06.3)
Obejmuje:
 • Oderwanie naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO
 • Przecięcie naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO
 • Rozerwanie naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO
 • Urazowe pęknięcie naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO
 • Urazowy:tętniak lub przetoka (tętniczo-żylna) naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO
 • Urazowy:tętniczy krwiak naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO
 • Zranienie naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO