XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T00-T07 Urazy obejmujące liczne okolice ciała
Nie obejmuje:
 • liczne urazy obejmujące tylko jedną okolicę ciała – patrz kategorie S
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia słoneczne (L55.-)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
Obejmuje:
 • urazy obustronne kończyn i urazy dwóch lub więcej okolic ciała sklasyfikowanych w kategoriach S00-S99
T02 Złamania obejmujące liczne okolice ciała
T02.3 Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej
Nie obejmuje:
 • gdy połączone ze złamaniami:drugiej kończyny dolnej (T02.5)
 • gdy połączone ze złamaniami:klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)
 • gdy połączone ze złamaniami:kończyny górnej (kończyn górnych) (T02.6)
Obejmuje:
 • Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S72.-, S82.-, S92.- i T12 w obrębie jednej kończyny dolnej