XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S80-S89 Urazy kolana i podudzia
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz kolana i podudzia (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12-T13)
 • urazy:stawu skokowego i stopy, z wyjątkiem złamania w obrębie stawu skokowego i kostki (S90-S99)
Obejmuje:
 • złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki
S82 Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym
Nie obejmuje:
 • złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego (S92.-)
Obejmuje:
 • kostka
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami S82.
0 Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym (zamknięte)
1 Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym (otwarte)
S82.0 Złamanie rzepki
Obejmuje:
 • Rzepka
S82.1 Złamanie nasady bliższej piszczeli
Obejmuje:
 • Głowa piszczeli, z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki
 • Guzowatość piszczeli, z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki
 • Kłykcie piszczeli, z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki
 • Nasada bliższa piszczeli, z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki
S82.2 Złamanie trzonu piszczeli
Obejmuje:
 • Z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki
S82.3 Złamanie nasady dalszej piszczeli
Nie obejmuje:
 • kostka przyśrodkowa (S82.5)
Obejmuje:
 • Z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki
S82.4 Izolowane złamanie strzałki
Nie obejmuje:
 • kostka boczna (S82.6)
S82.5 Złamanie w obrębie kostki przyśrodkowej
Obejmuje:
 • Piszczel włączając:kostkę
 • Piszczel włączając:staw skokowy
S82.6 Złamanie w obrębie kostki bocznej
Obejmuje:
 • Strzałka włączając:kostkę
 • Strzałka włączając:staw skokowy
S82.7 Liczne złamania podudzia
Nie obejmuje:
 • złamania jednoczesne piszczeli i strzałki:nasad bliższych (S82.1)
 • złamania jednoczesne piszczeli i strzałki:nasad dalszych (S82.3)
 • złamania jednoczesne piszczeli i strzałki:trzonów (S82.2)
S82.8 Złamanie innych części podudzia
Obejmuje:
 • Złamanie:dwóch kostek
 • Złamanie:trzech kostek
 • Złamanie:w obrębie stawu skokowego BNO
S82.9 Złamanie podudzia, część nieokreślona