XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S80-S89 Urazy kolana i podudzia
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz kolana i podudzia (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy:kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12-T13)
 • urazy:stawu skokowego i stopy, z wyjątkiem złamania w obrębie stawu skokowego i kostki (S90-S99)
Obejmuje:
 • złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki
S80 Powierzchowny uraz podudzia
Nie obejmuje:
 • powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy (S90.-)
S81 Otwarta rana podudzia
Nie obejmuje:
 • amputacja urazowa podudzia (S88.-)
 • otwarta rana stawu skokowego i stopy (S91.-)
S82 Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym
Nie obejmuje:
 • złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego (S92.-)
Obejmuje:
 • kostka
S83 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
Nie obejmuje:
 • wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (M23.-)
 • zaburzenia dotyczące rzepki (M22.0-M22.3)
 • zwichnięcie stawu kolanowego:nawracające (M24.4)
 • zwichnięcie stawu kolanowego:patologiczne (M24.3)
 • zwichnięcie stawu kolanowego:stare (M24.3)
S84 Uraz nerwów na poziomie podudzia
Nie obejmuje:
 • uraz nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy (S94.-)
S85 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
Nie obejmuje:
 • uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy (S95.-)
S86 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
Nie obejmuje:
 • uraz:mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego lub poniżej stawu skokowego (S96.-)
 • uraz:więzadła (ścięgna) rzepki (S76.1)
S87 Uraz zmiażdżeniowy podudzia
Nie obejmuje:
 • uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy (S97.-)
S88 Amputacja urazowa podudzia
Nie obejmuje:
 • amputacja urazowa:kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T13.6)
 • amputacja urazowa:stawu skokowego i stopy (S98.-)
S89 Inne i nieokreślone urazy podudzia
Nie obejmuje:
 • inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy (S99.-)