XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S00-S09 Urazy głowy
Nie obejmuje:
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • skutki ciała obcego w:części zewnętrznej oka (T15.-)
 • skutki ciała obcego w:gardle (T17.2)
 • skutki ciała obcego w:jamie ustnej (T18.0)
 • skutki ciała obcego w:krtani (T17.3)
 • skutki ciała obcego w:nosie (T17.0-T17.1)
 • skutki ciała obcego w:uchu (T16)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
Obejmuje:
 • urazy:dziąseł
 • urazy:jamy ustnej
 • urazy:języka
 • urazy:oka
 • urazy:okolicy oczodołu
 • urazy:okolicy stawu żuchwy
 • urazy:owłosionej skóry głowy
 • urazy:podniebienia
 • urazy:szczęki
 • urazy:twarzy [dowolnej części]
 • urazy:ucha
 • urazy:zębów
S02 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki
Inne:
 • (Dla celów podstawowej klasyfikacji złamań czaszki i kości twarzy współistniejących z obrażeniami wewnątrzczaszkowymi należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)
S02.3 Złamanie kości dna oczodołu
Nie obejmuje:
 • oczodół BNO (S02.8)
 • sklepienie oczodołu (S02.1)