XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R10-R19 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej
Nie obejmuje:
  • krwotok z przewodu pokarmowego (K92.0-K92.2)
  • niedrożność jelit (K56.-)
  • objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego (R30-R39)
  • objawy związane z narządami płciowymi:męskimi (N48-N50)
  • objawy związane z narządami płciowymi:żeńskimi (N94.-)
  • skurcz odźwiernika (K31.3)
R12 Zgaga
Nie obejmuje:
  • niestrawność (K30)