XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R00-R09 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
R07 Ból gardła i w klatce piersiowej
Nie obejmuje:
  • ból gardła (ostry) BNO (J02.9)
  • bóle:szyi (M54.2)
  • bóle:w klatce piersiowej (N64.4)
  • nagminne zapalenie mięśni wywołane przez wirus Coxsackie (B33.0)
  • zaburzenia połykania (R13)