XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q80-Q89 Inne wrodzone wady rozwojowe
Q85 Fakomatozy nie sklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
  • ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar] (G11.3)
  • dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya] (G90.1)
Q85.1 Stwardnienie guzowate
Obejmuje:
  • Choroba Bourneville’a
  • Epiloia