XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q50-Q56 Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
Nie obejmuje:
  • zespołu związane z zaburzeniami liczby i kształtu chromosomów (Q90-Q99)
  • zespół feminizujących jąder (E34.5)
  • zespół oporności na androgeny (E34.5)
Q50 Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadła szerokiego macicy
Q51 Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy
Q52 Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich
Q53 Niezstąpienie jąder
Q54 Spodziectwo
Nie obejmuje:
  • wierzchniactwo (Q64.0)
Q55 Inne wrodzone wady rozwojowe męskich narządów płciowych
Nie obejmuje:
  • spodziectwo (Q54.-)
  • wrodzony wodniak jądra (P83.5)
Q56 Płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome
Nie obejmuje:
  • obojnactwo rzekome:męskie, z opornością na androgeny (E34.5)
  • obojnactwo rzekome:z określoną aberracją chromosomalną (Q96-Q99)
  • obojnactwo rzekome:żeńskie, z zaburzeniami kory nadnerczy (E25.-)