XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q10-Q18 Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
Nie obejmuje:
  • rozszczep wargi i podniebienia (Q35-Q37)
  • wrodzone wady rozwojowe:krtani (Q31.-)
  • wrodzone wady rozwojowe:nosa (Q30.-)
  • wrodzone wady rozwojowe:przytarczyc (Q89.2)
  • wrodzone wady rozwojowe:rdzenia w odcinku szyjnym (Q05.0)
  • wrodzone wady rozwojowe:tarczycy (Q89.2)
  • wrodzone wady rozwojowe:wargi NGI (Q38.0)