XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • tężec noworodków (A33)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
 • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P80-P83 Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka
P83 Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
Nie obejmuje:
 • ciemieniucha (L21.0)
 • gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry (L00)
 • noworodkowe zakażenie skóry (P39.4)
 • pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry (L22)
 • uogólniony obrzęk płodu spowodowany chorobą hemolityczną (P56.-)
 • wrodzone wady rozwojowe skóry i jej przydatków (Q80-Q84)