XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O10-O16 Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu
O10 Istniejące uprzednio nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • z nasilonym lub nakładającym się białkomoczem (O11)
Obejmuje:
 • wymienione stany z pierwotnym białkomoczem
O10.0 Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii I10 jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu
O10.1 Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii I11.- jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu
O10.2 Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii I12.- jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu
O10.3 Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii I13.- jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu
O10.4 Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii I15.- jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu
O10.9 Nieokreślone istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg